INFORMACIÓ LEGAL

 
Aquesta pàgina web és propietat de
Europromo SL amb NIF B-17019761 i domicili social a
C/Sèquia, 5, Entresòl 4
Telèfon +34 972 20 98 00
e-mail: info@europromo.com
Registre Mercantil de Girona, Volum 435, Foli 189, Full GI-8397, inscripció 7ª
 
L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.
L'accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.
L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre el propietari del web i l'usuari
Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat del propietari del web.
En cas que l'usuari propocioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.
 

 

Europromo S.L. | C/Sèquia 5, Entresòl 4a | Girona - 17001 (Girona) | T +34 972 20 98 00 | info@europromo.cat | Avís legal